હવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હવો

પુંલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો ['હોવું'નું અનિયમિત ભૂ૰કા૰નું રૂપ] થયું; બન્યું.

હુવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુવો

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો હુઓ; હવો; થયો ('હોવું'નું ભૂ૰કા૰ કાલગ્રસ્ત રૂપ).

હુવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુવો

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો હવો; થયો ('હોવું'નું ભૂ૰કા૰નું કાલ ગ્રસ્ત રૂપ).

મૂળ

प्रा. हुअ (सं. भूत)