હસકે તસકે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હસકે તસકે

અવ્યય

  • 1

    વારંવાર; રહી રહીને.

  • 2

    સહેજ સહેજમાં.