ગુજરાતી

માં હસણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હસણી1હંસણી2

હસણી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  હસવું તે.

 • 2

  હસવાની રીત.

 • 3

  હાંસી.

મૂળ

'હસવું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં હસણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હસણી1હંસણી2

હંસણી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  હંસની માદા.