હસ્તઉદ્યોગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હસ્તઉદ્યોગ

પુંલિંગ

  • 1

    બહુધા હાથથી કરાતો (યંત્રથી નહીં) ઉદ્યોગ.