હસ્તક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હસ્તક

વિશેષણ & અવ્યય

  • 1

    હાથે; મારફતે.

  • 2

    હવાલે; તાબે.