હસ્તલિપિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હસ્તલિપિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    હસ્તાલેખન કરવા માટેની (અંધ માટે) લિપિ.