હસ્તીદંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હસ્તીદંત

પુંલિંગ

  • 1

    હાથીદાંત.