હસતો ભીલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હસતો ભીલ

  • 1

    મીઠું બોલી દગો દેનાર માણસ.