હસતું પંખી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હસતું પંખી

  • 1

    હસતા મોઢાવાળું માણસ.

  • 2

    કાંગારું.