હસવામાંથી ખસવું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હસવામાંથી ખસવું થવું

  • 1

    મજાક કરવા જતાં ભૂંડું પરિણામ આવવું.