હસવું ને લોટ ફાંકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હસવું ને લોટ ફાંકવો

  • 1

    એકસાથે પરસ્પર-વિરોધી કરવું કે આચરવું.