હસી કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હસી કાઢવું

  • 1

    મશ્કરીમાં ગણી કાઢવું; લેખામાં ન લેવું.