હસી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હસી નાખવું

  • 1

    હસી પડવું.

  • 2

    હસી કાઢવું.