હુસ હુસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુસ હુસ

અવ્યય

  • 1

    ઉતાવળમાં.

  • 2

    કરડવા, કૂતરાને ઉશ્કેરવાનો-હુસકારવાનો ઉદ્ગાર.

મૂળ

રવાનુકારી