ગુજરાતી માં હાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હા1હા2

હાં1

અવ્યય

 • 1

  ભાર, અનુરોધ કે વિનવણીનો ઉદ્ગાર. ઉદા૰ તમે એમ કરજો, હાં.

 • 2

  ચાલુ વાતમાં વચ્ચે વચ્ચે હાંકારો દેવાનો ઉદ્ગાર.

 • 3

  સામો હોકારો-પડકાર કરવાનો ઉદ્ગાર.

 • 4

  +હા; હાકારસૂચક ઉદ્ગાર.

મૂળ

રવાનુકારી; સર૰ हिं. हाँ; જુઓ હા

ગુજરાતી માં હાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હા1હા2

હા2

અવ્યય

 • 1

  સંમતિસૂચક ઉદ્ગાર.

ગુજરાતી માં હાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હા1હા2

હા

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  હા કહેવી તે; સ્વીકાર.

ગુજરાતી માં હાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હા1હા2

હા

અવ્યય

 • 1

  અરે! અહા!.

મૂળ

सं.