હાઉ હાઉ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાઉ હાઉ

અવ્યય

  • 1

    કૂતરાના ભસવાનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી