હાંક્યે રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાંક્યે રાખવું

  • 1

    ગમે તેમ ચલાવ્યે જવું.

  • 2

    ગપ્પાં ઠોક્યા કરવાં.