હાજતખાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાજતખાનું

  • 1

    હાજતે જવાની જગા; જાજરૂ કે પેશાબખાનું.