હાજતે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાજતે જવું

  • 1

    ઝાડા-પેશાબ કરવા જવું.