હાજત થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાજત થવી

  • 1

    ઝાડા-પેશાબની ઇચ્છા થવી.