હાજત લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાજત લાગવી

  • 1

    ઝાડા-પેશાબની ઇચ્છા થવી.