હાજરી ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાજરી ભરવી

  • 1

    'હાજર છે' એવું (પત્રકમાં) નોંધવું.