હાજર કિંમત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાજર કિંમત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    હાજર માલ મળે તો આપવાની કિંમત; 'સ્પૉટ પ્રાઈસ'.