હાજિયો પૂરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાજિયો પૂરવો

  • 1

    હા કહેવું.