હાડકાંની હૂંડી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકાંની હૂંડી કરવી

  • 1

    સખત મહેનત મજૂરી કરવી.