હાડકાંનો ખરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકાંનો ખરો

  • 1

    કામચોર નહીં એવો; મહેનતુ.