હાડકાંનું ભાગલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકાંનું ભાગલું

  • 1

    કામ કરવે ચોર; આળસુ.