હાડકાં ખોખરાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકાં ખોખરાં કરવાં

  • 1

    માર મારવો; અધમૂઉં કરવું.