હાડકાં ચાલવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકાં ચાલવાં

  • 1

    કામ કરવાની શક્તિ હોવી.