હાડકાં ભાંગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકાં ભાંગવાં

  • 1

    તન દઈને મહેનત કરવી.

  • 2

    સખત માર મારવો.