હાડકાં રંગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકાં રંગવાં

  • 1

    ખૂબ માર મારવો.

  • 2

    અતિશય નુકસાન કરવું.