હાડકાં વળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકાં વળવાં

  • 1

    શરીરનો બાંધો સારો થવો.

  • 2

    કસરતથી શરીર બંધાવું.