હાડકાં વાળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકાં વાળવાં

  • 1

    કસરત કરવી.

  • 2

    મહેનત કરવી.