હાડકાં હરામ કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકાં હરામ કરવાં

  • 1

    આળસુ થઈ કામ ન કરવું.