હાડકાં હલાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકાં હલાવવાં

  • 1

    તન દઈને કામ કરવું.