હાડકું ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકું ઊતરવું

  • 1

    સાંધામાંથી હાડકું ખસી જવું.