હાડકું ઊતરી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકું ઊતરી જવું

  • 1

    સાંધામાંથી હાડકું ખસી જવું.