હાડકું ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકું ચડાવવું

  • 1

    સાંધામાંથી ઊતરી ગયેલ હાડકાને તેને ઠેકાણે બરોબર ગોઠવવું.