હાડકું નમાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકું નમાવવું

  • 1

    નીચા નમીને કે તન દઈને કામ કરવું.