હાડકું બેસાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકું બેસાડવું

  • 1

    સાંધામાંથી ઊતરી ગયેલ હાડકાને તેને ઠેકાણે બરોબર ગોઠવવું.