હાડચર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડચર

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શરીરમાં રહેતો ઝીણો તાવ.