હાડધગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડધગી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઝીણો તાવ; જીર્ણજ્વર.