હાડનો તાવ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડનો તાવ

  • 1

    જીર્ણ જ્વર.