હાડિયાકરસણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડિયાકરસણ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    ચોમાસમાં થતો એક છોડ.