હાડિયાકરસણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડિયાકરસણ

પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​ & પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​

  • 1

    ચોમાસમાં થતો એક છોડ.