હાડોહાડ લાગી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડોહાડ લાગી જવું

  • 1

    (ગુસ્સાની) ઊંડી-ભારે લાગણી થવી.