હાડ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડ આવવું

  • 1

    છેક કંટાળી-ત્રાસી જવું.

  • 2

    ખૂબ દુર્બળ થઈ જવું.