હાડ દૂઝવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડ દૂઝવું

  • 1

    હાડકામાં સળો થવો.