ગુજરાતી માં હાતિમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હાતિમ1હાતિમ2

હાતિમ1

પુંલિંગ

  • 1

    ન્યાયાધીશ; કાજી.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી માં હાતિમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હાતિમ1હાતિમ2

હાતિમ2

પુંલિંગ

  • 1

    એક પ્રખ્યાત સખાવતી આરબ.

મૂળ

अ.