હાથખરચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથખરચી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છૂટક કે પરચૂરણ કશા સારુ ખર્ચવાની રકમ કે ખર્ચવું તે.