હાથછૂટું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથછૂટું

વિશેષણ

  • 1

    ઉડાઉ ખર્ચ કરે એવું.

  • 2

    ઝટ મારી બેસે એવું.